تضعیف کننده (Attenuator) نوری چیست

تضعیف کننده (Attenuator) نوری چیست ؟

  تضعیف کننده (Attenuator) نوری چیست

  تضعیف کننده (Attenuator) نوری چیست ؟

  تضعیف کننده های نوری :

  تضعیف کننده های نوری (Attenuator) جزء قطعات پسیو نوری هستند، و جهت کاهش قدرت نوری فرستنده که می تواند باعث اشباع نوری بیش از حد در
  گیرنده شود، مورد استفاده قرار می گیرند . این تضعیف کننده ها قابل دسترس در انواع FC,LC,SC,ST,DIN و غیره به صورت مادگی به مادگی جهت اتصال به پچکورد و پیگتیل ها و یا به صورت نری به مادگی جهت اتصال مستقیم به تجهیزات گیرنده فیبر نوری یا آداپتورها در پچ پانل می باشند.

   

  1

  ارسال دیدگاه