کد گذاری رنگ ها در پچکوردهای نوری | سبا اتصالات

کد گذاری رنگ ها در پچکوردهای نوری

  کد گذاری رنگ ها در پچکوردهای نوری

  کد گذاری رنگ ها در پچکوردهای نوری

  رنگهای بافر یا روکشهای پچکوردهای فیبر نوری اغلب نشان دهنده نوع فیبر نوری بکار برده شده در آنهامیباشد.
  رنگ بوت بکار برده شده در محل اتصال فیبرنوری با کانکتور که از خم شدن فیبر محافظت میکند نشان دهنده نوع ارتباط است. کانکتورها به طور معمول با یک پوسته رنگی )مانند پوسته کانکتور SC ( کد گذاری میشوند.

   

  این مقاله آموزش را می توانید از اینجا دانلود کنید.

  مؤلف : جناب آقای مهندس نصوحی (شرکت سبا اتصالات)

  3

  ارسال دیدگاه