بست دوراهه تسمه گیر ثابت 8/7 اینچ | برچسب محصولات | سبا اتصالات