کانکتور SMB 1.5، مستقیم مادگی | برچسب محصولات | سبا اتصالات