فیدر کواکسیال 1/2 SCF رادیویی 50 اهم | سبا اتصالات