فیدر کواکسیال 7/8 LCF رادیویی 50 اهم | سبا اتصالات